istockphoto-1215465497-612x612

Dentoalveolär kirurgi

Käk- och tandkirurgi

Vi har en bred gedigen kunskap inom dentoalveolär kirurgi som innefattar allt från mjukvävnadsplastik, visdomstandskirurgi till svårare implantatkirurgiska behandlingar.