we-257

Behandlingar

Nedan finner du en kortare beskrivning av den tandvård som vi utför. För oss är det viktigt att alla känner sig införstådda i sin tandhälsa och förstår vad och varför eventuell tandvård behöver utföras. Vi älskar att prata tandvård så ställ alla dina frågor till oss.

blurb-1

Basundersökning

En första grundlig undersökning. Denna ligger till grund för en terapiplan vid eventuelt behandlingsbehov.

istockphoto-957131264-612x612

Akut tandvård

Vid det akuta besöket tar vi reda på orsaken till besvären och lindrar era symptom.

istockphoto-1207033298-612x612

Tandsten och missfärgningar

Ta bort tandsten och rengöra tänder är mycket viktigt för munhälsan! Särskilt för dem som har benägenhet för tandlossning.

istockphoto-517549249-612x612

Tandlagning

Tandlagningar görs för att ersätta förlorad tandsubstans orsakad av till exempel karies eller frakturer.

istockphoto-587532630-612x612

Rotfyllning

Av olika orsaker kan en tand behöva rotfyllas. Det innebär att man tar bort en infektion i tanden så den kan sparas.

istockphoto-503324898-612x612

Tandborttagning

Ibland måste man tyvärr säga hej då till tanden. Detta är sista utvägen när prognosen på tanden är dålig eller helt enkelt hopplös.

istockphoto-541003638-612x612

Kronor och broar

Porslinsersättningar vid mer omfattande tandskador eller helt saknade tänder.

istockphoto-177818774-612x612

Implantat

En behandling för att ersätta förlorade tänder med fastsittande käkbensförankrade implantat-tänder.

istockphoto-474981592-612x612

Avtagbara proteser

En tandprotes är en avtagbar ersättning av förlorade tänder.

istockphoto-177251397-612x612

Snarkskenor

En skena som motverkar kraftig snarkning och ökar luftflödet vid andning.

istockphoto-1291770891-170667a

Blekning

Blekskenor som används nattetid är ett skonsamt sätt att få en ljusare nyans på ditt leende.

istockphoto-1270123200-612x612

Injektionsbehandling

Om du lider av spänningshuvudvärk, tandpressning eller önskar rynkbehandling är botulinumtoxin A "Botox" ett alternativ.

istockphoto-1202583861-612x612

Barntandvård

Genom förebyggande tandvård kan vi hjälpa barnen till bra rutiner för friska tänder livet ut.

istockphoto-546775500-612x612

Bettrehabilitering

Ibland behövs en mer omfattande restaurering av bettet för att återskapa en god tuggfunktion och långsiktig hållbarhet.

istockphoto-171294275-612x612

Röntgen

Vå har vår egen panorama vilket är ett utmärkt och ofta nödvändigt hjälpmedel vid diagnostik av omkringliggande käkben och terapiplaneringar.

istockphoto-469355742-612x612

Slemhinneförändringar

Att få förändringar eller symptom i munslemhinnan är relativt vanligt och kan vara mycket besvärande.

istockphoto-1310464989-612x612

Estetisk tandvård

Om man av estetiska skäl önskar åtgärda spruckna, ojämna eller kraftigt missfärgade tänder.

istockphoto-1199280034-612x612

Tandpressning, bettskena

Tandpressning och gnissling kan leda till muskulär smärta, huvudvärk och tandslitage.

istockphoto-1215465497-612x612

Dentoalveolär kirurgi

Visdomständer, cystor, bistande benvolym, tandlossning implant mm. behöver ibland opereras.

istockphoto-482437296-612x612

Tandlossning

Behandling av tänder som håller på att förlora sitt fäste i tandbenet.

istockphoto-637130216-612x612

Munvård och information

Vi försöker noggrant förklara just era eventuell sjukdomar i munhålan och/eller hur ni förebygger dem.

istockphoto-1170755336-612x612

Second opinion

Är du osäker om din tandläkare föreslagit rätt behandling till ok pris? Vi erbjuder second opinion och ett kostnadsförslag att jämföra med.

istockphoto-587532630-612x612

Sedering

Sedering vid uttalad tandvårdsrädsla eller vid större ingrepp kan vara ett bra hjälpmedel för ett gott behandlingsresultat.

top-image

Tandvårdsrädsla

Genom lugnt bemötande och lyhördhet hoppas vi kunna förbättra er upplevelse inom tandvården.