istockphoto-1270123200-612x612

Medicinska injektioner i Nacka

Medicinska injektionsbehandlingar

Spänningshuvudvärk eller tandpressning? Kanske överdriven svettning i armhålor (hyperhidros)? Eller vill du se lika pigg ut som du känner dig?
Vi erbjuder konsultation och behandling med botulinumtoxin A "Botox".

Ny lagstiftning för estetiska injektioner

Den 1 juli trädde den nya lagen för estetiska injektionsbehandlingar i kraft.
Lagen införs för att stärka skyddet för den enskilda individen vid dessa behandlingar.

De stora övergripande förändringarna är:

Kompetenskrav på utförare

Estetiska injektionsbehandlingar får utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Patientsäkerhet

Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, blir applicerbara i sin helhet samt delar av hälso- och sjukvårdslagen

Information till den enskilde

Den som planerar att behandla sig ska både muntligen och skriftligen upplysas om åtgärdens innebörd, väsentliga risker och följder samt ges annan relevant information.

Betänketid och samtycke

Betänketiden för estetiska injektionsbehandlingar ska vara minst 2 dagar.

Samtycke till ingreppet eller behandlingen får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.

För injektionsbehandlingar gäller att du efter att du gett ditt samtycke kan du komma och göra samma typ av behandling inom 6-månader utan ny betänketid.