771755

Undersökning

Basundersökning

När vi kontrollerar dina tänder regelbundet har vi möjlighet att upptäcka begynnande tandsjukdomar innan de utvecklas och kräver en större och dyrare behandling. Det kan därför kosta både tänder och plånbok dyrt om du inte går till tandläkaren regelbundet. På  WE Dental är vi för förebyggande snarare än behandling och rekommenderar därför att du kommer till de vanliga tandkontrollerna.

Vid en vanlig tandkontroll kontrollerar vi karies, tandsjukdomar och den allmänna munhälsan och tar vid behov bort plack och tandsten på tänderna för att upprätthålla en god munhygien och förebygga tandsjukdomar. Om du inte får dina tänder rengjorda regelbundet av tandläkaren kan det leda till tandsten, som är hårda beläggningar på tänderna. De hårda beläggningarna från tandstenen kan irritera tandköttet och resultera i gingivit som kan utvecklas till parodontit.

Men det behöver inte komma dit alls. En vanlig tandkontroll är ingen stor ekonomisk investering och det blir ofta mycket dyrare för både tänderna och ekonomin att släppa de vanliga tandläkarbesöken. När du kommer och får dina tänder kontrollerade hjälper vi dig med råd och vägledning om hur du själv kan säkerställa en god tand- och munhälsa och svarar gärna på de frågor du behöver en professionells svar på.

Boka