top-image

Tandlagning

Tandlagning

Lagningar för att ersätta förlorad tandsubstans orsakad av karies, frakturer, frätskador, tandborsskador mm görs oftast i kompositmaterial, men även glasjonomer eller andra temporära material används.

Boka