istockphoto-587532630-612x612

Sedering

Sedering

Vi utför lämplig sedering vid behov så att du som patient genomgår hela din behandling så avslappat och smärtfritt som möjligt. Vi utför sedering med oxascand eller midazolam.
Vid uttalad tandvårdsrädsla eller vid större ingrepp är sedering en viktig del att ta ställning till.