Obs! Särskilda öppettider under sommaren samt att vi har stängt V 28 - 30. Se längst ner här på hemsidan <3

fk.se

Försäkringskassans bidrag och ersättning

Information

Försäkringskassans bidrag och ersättning

Vad är tandvårdsbidrag och hur fungerar försäkringskassans högkostnadsskydd?

ATB, STB och högkostnadsskydd

Allmänt tandvårdsbidrag eller ATB som det även kallas är ett tandvårdsbidrag som betalas ut den 1 juli varje år och tillhör patienten. Man kan sammanlagt spara två ATB. Dessa kan användas upp vid ditt besök hos tandläkare eller tandhygienist. Bidraget kan inte delas upp utan hela bidraget måste användas. Storleken på beloppet beror på ålder, se nedan.

– 24 till 29 år : 600kr per år
– 30 till 64 år: 300kr per år
– 65 år eller äldre: 600kr per år

Särskilt tandvårdsbidrag eller STB är ett bidrag som ges till patienter med särskilda sjukdomar eller funktionsnedsättning som kan ge ökad risk för försämrad tandhälsa. Ofta krävs ett intyg från läkare eller Socialstyrelsen för att du ska ha rätt till STB. Bidraget är 600kr per halvår och kan endast användas för undersökningar eller förebyggande åtgärder. Bidraget kan delas upp.

 Högkostnadsskyddet
är ett skydd för alla som är försäkrade i Sverige och innebär att en del av dina tandvårdskostnader täcks av Försäkringskassan. Detta sker automatiskt och patienten behöver endast betala sin del av den totala kostnaden, resterande summa betalas ut direkt till tandläkaren eller tandhygienisten genom Försäkringskassan

– 0 till 3 000kr betalas helt av patienten utan någon hjälp av Försäkringskassan.
– 3 000 till 15 000kr täcker Försäkringskassan 50% av referenspriset.
– Över 15 000kr täcker Försäkringskassan 85% av referenspriset.

Vi hjälper er gärna att svara på alla frågor så att ni får full förståelse över detta.
Vi ses på vår mottagning!